o-problemie-odlezyny

O PROBLEMIE

Odleżyny to obszar miejscowo uszkodzonej skóry oraz tkanek położonych głębiej, powstały w efekcie niedokrwienia z ucisku, sił ścinających lub tarcia:

 • Ocenia się, że ponad 70% wszystkich rozpoznawanych odleżyn dotyczy osób po 70 roku życia.
 • Zapada na nie średnio co 10 osoba leżąca na oddziale szpitalnym i około 13% pensjonariuszy instytucji opiekuńczych.
 • Szczególnie często dotyczy to osób przebywających na oddziałach ortopedycznych, neurochirurgicznych, neurologicznych oraz geriatrycznych.

ODLEŻYNY – CO JE POTĘGUJE

PRZYCZYNY RYZYKA

Czynniki wpływające na powstawanie odleżyn:

GŁÓWNE

 • ucisk
 • siły ścinające
 • wilgoć
 • wzrost temperatury
 • tarcie

TOWARZYSZĄCE

 • wiek >70 lat
 • zły stan odżywienia
 • brak czucia bólu, które najczęściej występuje w chorobach neurologicznych lub po udarze mózgu
 • otyłość
 • cukrzyca
 • stosowanie leków (uspokajających, przeciwbólowych, obniżających ciśnienie krwi)
 • sterydoterapia
 • chemioterapia, podczas której spada odporność organizmu, często pojawiają się trudno gojące zmiany na skórze,
 • zakażenia bakteryjne skóry

ODLEŻYNY

– GDZIE WYSTĘPUJĄ?

Gdzie najczęściej lokalizują się odleżyny?
Odleżyny mogą powstawać tak naprawdę w każdym miejscu na ciele poddanym m.in. uciskowi, tarciu czy siłom ścinającym.

Zalicza się do nich:

 • okolice wyniosłości kości (grubość tkanki podskórne jest tam najmniejsza)
 • okolica kości krzyżowej,
 • krętarzy większych na kościach udowych,
 • kostek bocznych,
 • pięt,
 • guzów kulszowych,
 • potylica,
 • łokcie,
 • kolana,
 • łopatki, a także wyrostki ościste kręgosłupa.